publicerad: 2021  
vacker vackert vackra
vackr·are
adjektiv
vack´er
1 som ger syn- eller hörselintryck som tillfreds­ställer före­ställningar om full­komlighet i fråga om färg, form, samman­sättning, helhetsverkan el. liknande (yttre) egenskaper; enl. konventionella el. personliga (konstnärliga) ideal
MOTSATS ful 1 JFR fager, 1skön 1, stilig
vacker (att+verb)
en vacker ut­sikt; vackra melodier; ett vackert landskap; ett vackert torn med förgylld spira; visan är nog vacker men ganska intet­sägande; huset låg mycket vackert i en sluttning mot sjön (adverbial)
sär­skilt om till­talande yttre hos en person, vanligen flicka el. kvinna
JFR söt 2
ett vackert an­sikte; en vacker, blond svensk flicka; ett vackert hår; vackra vita tänder; hon satt och gjorde sig vacker till festen
spec. äv. om väder och dylikt klar och lugn och solig etc.
en vacker vinter­dag; det väntas fort­satt vackert väder i södra Sverige
ofta bildligt i fråga om sinnes- el. tanke­intryck av annat slag
en vacker ceremoni; ett mycket vackert nick­mål; vackra men innehållslösa ord; en vacker lösning på problemet; med den nya metoden har man nått vackra resultat
äv. i ut­rop och befallningar
vackert, nytt klubbrekord!; nu stannar du vackert hemma (adverbial)
äv. ironiskt
punktering, just vackert!
en vacker dag se dag
räcka vacker tass se tass
vacker som en dag strålande vackerbruden var vacker som en dag och det var brud­gummen ock­så
vacker som en tavla mycket vackersol­nedgången var vacker som en tavla
belagt sedan ca 1580; jfr fornsvenska vaker 'vaksam; ivrig'; bildn. till 1vaka!!; gemensamt germanskt ord; den nu­tida bet. är spec. svensk
2 som har en tillfreds­ställande mängd eller om­fattning i förhållande till förut­sättningarna
en vacker slant på banken; oavgjort på borta­plan är vackert så
belagt sedan 1640