publicerad: 2021  
virulens virulensen
virul·ens·en
substantiv
virulen´s
(grad av) en mikro­organisms sjukdomsalstrande förmåga
hög virulens; låg virulens
belagt sedan 1842; till virulent