SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
À l. A a4 (kort), äfv. a4, prep.
Etymologi
[af fr. à]
1) i distributiva uttr.: å, om, till, efter, för; med en längd l. vikt l. lödighet af; till ett pris l. värde l. belopp af. Familjekort à 3 kr. pr år. Tolf skedar à 100 gram. Tyg à 7 kr. metern. 10 aktier à 50 kr. Stiernhielm Arch. L 1 a (1644). 2 1/2 fjerd. Spanmåhl à 3 Daler t:n. RARP V. 1: 300 (1654). 4 stora iärnankar a 4 skeppunds vikt vart ankar. Rudbeck Bref 1: 28 (1663).
2) mellan två siffror, som utgöra lägsta o. högsta gränsen för ett icke bestämdt uppgifvet antal: till, eller. 30 à 40,000 D(a)l(e)r. Rudbeck Bref 1: 72 (1670). 5 a 6 alnar. Dens. Atl. 1: 639 (1679). 10 à 20 mil. Linné Ungd. 2: 98 (1732). Fyra a Fem stora Män. Tessin Bref 2: 339 (1756). För 3 à 4 år sedan. Tegnér 6: 181 (1832).
Ssg: (1) À-PRIS3~2. enhetspris, pris för en viss enhet af en vara l. af ett utfördt arbete. Målaren har lämnat uppgift på sina à-priser.
Anm. Dessutom förekommer den fr. prep. à (med art.: au, à la) i åtskilliga utan försvenskning till skrifsätt l. uttal nyttjade uttryck, t. ex. à jour, au revoir, à la mode; på liknande sätt ingår den it. prep. a (med art.: al) i sådana uttryck som a vista, al fresco, samt den lat. prep. a i uttrycket a priori o. d.
Spoiler title
Spoiler content