SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
AB ab4 l. ap4, prep.
Etymologi
[af t. ab, ss. prep. numera br. endast i dial. o. ss. handelsterm]
handel. eg. från; att leverera från, till afsändning från, till utskeppning i. Ab Stockholm. Jungberg (1873). Då det t. ex. heter: ”Hvete ab Stettin à”, så förstås dermed, att nämnde vara levereras derstädes till det noterade priset. Smedman (1874).
Spoiler title
Spoiler content