SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1893  
ABSENTIEBÖTER, sbst. pl.
(bl. i Finl.) böter för uteblifvande från rätt, dit man stämts l. kallats. Europæus (1852). Ahlman (1872). — jfr ABSENS samt UTEVAROBÖTER.
Spoiler title