SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADALRUNA, f.; best. -an.
Ordformer
(adul-)
(†) ursprunglig l. gammal vishetslära. Moses hafwer först af Gudj sielf fåt lära / Then Adulrunan then wj billigt troo och ära. Spegel Guds verk 40 (1685). jfr Dens. Gl. (1712). — jfr ADELRUNA.
Spoiler title
Spoiler content