SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFLÄNA, v.1 -te, -t.
Etymologi
[jfr mnt. aflenen]
— jfr LÄNA, v.1
I. (†) låna (ngt af ngn). Sådant skytt (dvs. artilleri) aff .. E(ders) K(ärlighet) .. affläne. RR 2 Apr. 1544, fol. 102; jfr Tegel G. I:s hist. 2: 227 (1622). — låna (ngt) af (ngn). Rel. cur. 261 (1682). jfr: Abgeliehen, aflänt. Lind (1749). — jfr AFLÅNA.
II. (†) aflöna (ngn). Penningar som Krigzfolcket affläntes medh. Tegel G. I:s hist. 1: 115 (1622). jfr LÄNING, FÖRLÄNA. Anm. Möjl. är här affläntes tryckfel för afflöntes.
Spoiler title
Spoiler content