SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFLÄNKA a3v~läŋka, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. aflænke]
vid sista hvarfvet af en virkning l. stickning draga (maskan) af stickan o. öfver närmast föregående maska, så att en fast kant l. kedja (en s. k. länk) bildas; afkedja; afmaska; afkroka (se d. o.). (Stickningen) upprepas nio gånger, hvarefter maskorna aflänkas. Salongen 1863, s. 6. Freja 1873, s. 195. — jfr LÄNKA (v.1) AF.
Spoiler title
Spoiler content