SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFMÖRKNA a3v~mœr2kna, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
(föga br.) småningom mörkna. Dalin (1850). — jfr MÖRKNA AF.