SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFVÄNTARE a3v~vän2tare, m.||(ig.); best. -en; pl. =.
person, som afväntar. — särsk. (föga br.) hist. person, som fått sig ett afväntningsgods tillförsäkradt. Fryxell Ber. 11: 87 (1843).
Spoiler title
Spoiler content