SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AGD, m.?
Etymologi
[af t. agt, m., jfr mnt. aget, urspr. samma ord som AGAT med tillbakaflyttad accent]
(†) bärnsten; äfv.: agat l. gagat l. magnet. The .. draga åt sig mongens hierta, lijka såsom Agd eller Segerstenen (dvs. magneten) Stål och Jern. Schroderus Kysk. speg. E 12 b (1622; Agd sannol. för Agd-, se ssgen). Electrum .. Agd eller raafsteen (dvs. bärnsten). Lex. Linc. (1640). Raaff, Agd. Schroderus Comen. Ind. sv. II (1647). — Se för öfr. AGD-STEN.
Ssg: AGD-STEN. (achtsteen Muræus 4: 87 (1648). agsten Hiärne Förb. 19 (1706; möjl. tryckfel)) [af t. agtstein; jfr äfv. t. agstein] (†) = AGD. Agdsteen Gagates. Helsingius (1587). Gagates .. Swart agdsteen. Lex. Linc. (1640). Agdsteen, raffsteen. Schroderus Comen. Ind. sv. II (1647). Agdsteen (Bernsteen). Därs. 124. Agdstenen (raffsteen) Hoopsamblas widh Hafwet, besynnerligen vthi Pryssen. Orb. pict. 27 (1684).
Spoiler title
Spoiler content