SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTERA, v. anträffadt bl. i vbalsbst. -ING.
(†) bedrifva ofog? (Krigsfolket skall) vndfly gudz lastering .., vpror, kiff, schade eller actering, at foruackte (dvs. taga sig till vara för). G. I:s reg. 10: 49 (1535).
Spoiler title
Spoiler content