SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTOR ak4tor l. 32 (enl. Weste funnos äfv. på hans tid båda uttalen), m.||(ig.); best. -n, i sht i officiell stil i best. anv. hellre utan slutart.; pl. -er aktω4rer.
Etymologi
[af t. o. lat. actor]
jur. (allmän) åklagare; åtm. numera nästan uteslutande om den, som på ämbetets vägnar har att föra talan mot ngn inför rätta. RARP V. 2: 153 (1655). Kongl. Commissionens .. Domb öfwer det Klagomål, som Lagmannen .. Fehman, såsom Actor och Ombudzman, andragit emot .. Baron Georg Henrich von Gœrtz .. afsagd .. den 11 Februari 1719 (titel). Uti Fiscaliske Actioner i betydeligare mål, warde .. Actors påstående och Partens svar upläste. Rättegångsordn. 14 Mars 1791, § 30. Leopold 3: 427 (1797, 1816). RF 1809, § 96. (Åtalet) utföres af Justitiæ-Ombudsmannen å riksdagens vägnar såsom actor. Svedelius Statsk. 1: 152 (1868). Kôersner Polit. handlex. (1883). — bildl. Samvetet, alla Actorers Actor. Thorild 2: 248 (1793).
Spoiler title
Spoiler content