SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AKTNINGSVÄRDHET ak3tniŋs~væ2rdhet l. 300~2, r. l. f.; best. -en. egenskapen att vara aktningsvärd. Meurman (1846). Herrar, hvilkas egen aktningsvärdhet är underkastad största tvifvel. Wennerberg 1: 278 (1881).
Spoiler title