SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALA, v.2 -ade.
Etymologi
[af AL, sbst.3; jfr PLOGA, PLÖJA af PLOG]
(†) plöja med årder, ärja. Trädet .. harfvas och alas. Hülphers Norrl. 1: 108 (1771). Därs. 2: 193 (1775).
Spoiler title
Spoiler content