SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALFRESKER alfräs4ker, sbst. pl.
Etymologi
[se följ.]
(föga br.) fresker, freskomålningar. Grubbe Est. ordl. (c. 1840). Palmblad Fornk. 2: 262 (1844). Alfrescer voro ännu igenkänneliga på väggen. Landberg I öknar 377 (1882). — jfr ALFRESKO (se särsk. anm.) samt FRESK.