SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALLSIDIGHET al3si1dig~he2t, äfv. 3~201, r. l. f.; best. -en.
egenskapen att vara allsidig. Allsidighetens lager (dvs. magisterkransen). C. A. Agardh i Betänk. ang. underv. 1828, Bil. 2, s. 25. Odens allsidighet förorsakar .., att han icke har samma skarpt begränsade individualitet som de öfrige åsagudarne. Wisén Oden 25 (1873). Humanismens allsidighet. Schück (o. Warburg) Litt.-hist. 1: 196 (1896).
Spoiler title
Spoiler content