SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALLSEENDE al3~se2ende (a`llseende Weste), n.; best. -t.
Etymologi
[med anslutning till föreg. bildadt till sbst. SEENDE]
(mindre br.) egenskapen l. förhållandet att vara allseende. Weste (1807). Dalin (1850).