SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ANFÖRELSE, f. (†) vbalsbst. till ANFÖRA. Lind (1749).
Ssg: (motsv. ANFÖRA 4 g) ANFÖRELSE-TECKEN. [jfr d. anførselstegn] (†) = ANFÖRINGS-TECKEN. Molander 54 (1753).
Spoiler title