SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNELID an1eli4d, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. annelid, eng. annelide, af fr. annélide, af Lamarck (1801) införd benämning; bildadt af lat. annellus, dimin. af lat. annulus, ring, fr. (annelet o.) anneau]
zool. ryggradslöst djur af maskarnas grupp, med mjuk, långsträckt kropp, indelad i ringformiga segment; ringmask; jfr ANNULAT. Vi indela ringmaskarne i .. Egentliga Ringmaskar .., Stjernmaskar och Pilmaskar .. Egentliga Ringmaskar eller Annelider (Annelida) .. hafva en långsträckt kropp, som .. är delad i segment. Thorell Zool. 2: 426 (1865). NF (1876).
Spoiler title
Spoiler content