SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNORVÄRTS, adv.
Etymologi
[efter t. anderwärts; jfr holl. anderwaarts samt ANNANVART o. ANNAN IV 2]
(†) åt annat håll. Stiernhielm Fateb. (1643, under adruwit). Watnet .. i denne Siön (dvs. Kaspiska hafvet) .. rifwes (ibland) neder i Affgrunden och måste sedan nödhwändigt skickas dädan annorwärts. Rel. cur. 260 (1682). Juslenius 220 (1745).
Spoiler title
Spoiler content