SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ANSERSKA an3serska2, f.; best. -an; pl. -or.
kvinna som ansar ngn l. ngt. — särsk. (†) om för persons vårdande anställd kvinna: sköterska, vårdarinna; jfr ANSA 1 a. Lind (1749, under verpflegerin). Tå en Moder har et til kroppen sjukt Barn, så beställer hon .. anserskor, som skjöta thet. Särensten Rambach Barna-uppfostr. 79 (1752). De (dvs. barnen) kunna icke säja til sina Föräldrar, Läromästare, Anserskor etc. Hvi handterar j oss så illa? Rönigk Plant. 9 (1754, 1767). — jfr BARNA-ANSERSKA.
Spoiler title
Spoiler content