SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTÄNDBAR an3tänd~ba2r, äfv. 3~20, adj. -are.
som kan antändas l. fatta eld; jfr ANTÄNDA 1 a γ. Dalin (1850). Alla terpentinslag äro .. lätt antändbara. O. T. Sandahl i NF 16: 60 (1891). Fotogén, .. ej antändbar under 120 grader. GHT 1895, nr 221 A, s. 2. i bild. Ett evigt antändbart och evigt släckbart spån. Thomander Pred. 2: 420 (1849). — jfr OANTÄNDBAR.
Spoiler title
Spoiler content