SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTÄNDBARHET an3tändbar~he2t, äfv. 3~200 l. 30~20, äfv. -bar-, r. l. f.; best. -en.
egenskap(en) att vara antändbar. Undersökning af petroleums antändbarhet. Palmberg Hels. 37 (1889).
Spoiler title
Spoiler content