SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
APOSTOLISERA apos1tωlise4ra l. 101—, äfv. ap1å-, äfv. -e3ra2, v. -ade.
Etymologi
[jfr t. apostolisieren, gå till fots liksom apostlarna, efter mlat. apostolari]
(föga br.) på apostlarnas vis vandra omkring för att predika evangelium. Lindfors (1815). Almqvist (1842).
Spoiler title
Spoiler content