SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1901  
ARDENNARE ardän3are2 l. 0400, m.||ig. l. r.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. =.
Etymologi
[efter t. ardenner med anslutning till öfriga af geografiska namn afledda sbst. på -are, särsk. till så bildade namn på hästraser, t. ex. OLDENBURGARE, OSTPREUSSARE]
hippol. = följ. Ardennaren förenar stor massa med en ringa höjd. C. G. Wrangel i Tidn. f. hästv. 1873, s. 135. Huru en ardennare ser ut vet snart hvarje bondpojke i Svealand. Dens. i SvD 1900, nr 288, s. 4.
Spoiler title