SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1901  
ARDENNISK ardän4isk, adj.
Etymologi
[bildadt af namnet ARDENNERNA; jfr t. ardennisch]
adj. till ARDENNERNA. Den .. ardenniska (häst-)racen. C. G. Wrangel i Tidn. f. hästv. 1873, s. 153. Under ryska kampanjen, år 1812, kunde Napoleon I icke nog berömma de outtröttliga ardenniska hästarne. Dens. Handb. 1102 (1886). Den ardenniske bonden. Därs. 1105.
Spoiler title