SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
AREAL ar1ea4l (area´l Weste), adj.
Etymologi
[jfr eng. areal, af lat. arealis, af area (se föreg.)]
(numera mindre br.) adj. till föreg.: yt-; i sht i förb. (det) areala innehåll(et). Landtm. förf. 1: 57 (1766). Areala innehållet af denna socken .. är beräknadt till 18,792 tunnland. Holmberg Bohusl. 3: 20 (1845). Beräknandet af plana figurers areala innehåll. Mellberg Bergroth 134 (1885).
Ssgr, se under följ.
Spoiler title
Spoiler content