SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1901  
ARFSKAP ar3v~ska2p (a`rfskap Weste), n.; best. -et; pl. =, äfv. -er (Stiernman Riksd. 1757 (1675), Flintberg Lagf. 1: 237 (1796)).
Etymologi
[efter t. erbschaft, arf; jfr d. arveskab]
(numera knappast br.)
a) = ARF, sbst.1 I 1. S. Rosenhane i HSH 31: 26 (1663). (Danske konungen) ansåg .. Sverige och alt hvad det samma angick, som et sin Son tilhörigt arfskap. Dalin Hist. 2: 58 (1750). Kolmodin Tac. 1: 154 (1833). jfr: Dör fattig präst, student, diekne (osv.) .. må arfskapet (dvs. arfssaken) föras till Consistorium. Emporagrius i KOF II. 2: 282 (c. 1655). — oeg. o. bildl. Vi höra, att regenterna fått folken af Gudi till ett evigt arfskap. Tegnér 3: 214 (1823). Italienarn .. (har) från Etrusker och Romare erhållit ett rikt arfskap af scenisk och musikalisk konst. J. E. Rydqvist i VittAH 19: 27 (1836); jfr b.
b) = ARF, sbst.1 I 2. Minderåhrige och omyndige (konungabarns) .. arfskap är betrodt förmyndare. Swedberg Sabb.-ro 1633 (1689, 1712).
c) = ARF, sbst.1 I 6 b. Och måste jag (dvs. den fördömde) nu vmbära det himelska Arfskapet, och det eviga Lifvet. Lagerström Bunyan 3: 7 (1744). Varen mig helsade då, välkomna till himmelens arfskap. Tegnér 1: 191 (1820).
2) = ARF, sbst.1 II. Påbud 10 Juli 1669, mom. 1. Så vida denna ö .. igenom arfskap tillfallit hessiska huset. Höpken 2: 277 (1756). jfr MED-ARFSKAP. — särsk. = ARF, sbst.1 II 1 a β. Altså försäkrade Gudh fordom Abraham medh wisse Tekn, om .. Canaans Landz Arffskap. J. Matthiæ 1: 126 (1658).
3) = ARF, sbst.1 III (2 a). Detta tidehvarf (dvs. frihetstiden) hade i arfskap erhållit ett storsint slägte. Rydqvist Tid. 2: 210 (1840).
Ssgr (till 1): ARFSKAPS-BEVILLNING. (†) = ARFS-SKATT. Upgifna personers betalta Arfskaps-Bevillning. S. L. Stjerneld i Ad. prot. 1800, s. 556.
-MEDEL. (†) Inkommande årliga Arfskaps- och Bevillningsmedel. S. L. Stjerneld i Ad. prot. 1800, s. 556.
-SAK. (†) = ARFS-SAK. 2 RARP 4: 365 (1727).
Spoiler title
Spoiler content