SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1901  
ARFVODIST ar1vωdis4t, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr med afs. på bildningssättet GRATIALIST o. d.]
adm. extra ordinarie tjänsteman (i post, telegraf o. andra förvaltande verk) hvilken mot (års- l. månads-)arfvode förrättar göromål som af ngn anledning ej medhinnas af de ordinarie tjänstemännen. A. W. Kinberg i NF (1876). Strindberg Röda r. 287 (1880).
Spoiler title
Spoiler content