SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
ARFVE ar3ve2, sbst.2, r. l. m. (n. Björkman (1889)); best. -en; l. ARF ar4v, sbst.4, r. l. m.; best. arfven.
Etymologi
[fsv. arve, m., sv. dial. arve, arv, m., benämning på flere små växter, särsk. Stellaria media o. Cerastium arvense; jfr d. arve, nor. arve, arv, om åtsk. växter, i sht tillhörande släktena Stellaria, Anagallis, Arenaria o. Sagina, nyisl. arfi, Stellaria media; i fornisl. bl. uppvisadt i ssgr; nnt. dial. (Ostfriesland) arve, arwe, Stellaria media. Jfr ÄRFVE samt de ur ssgr med arf(ve) ss. senare led uppkomna NARF(VE) o. SARF(VE); se äfv. Jessen Etym. ordb.]
(numera mindre br. utom ss. senare led i ssgr) benämning på vissa i sht som ogräs i sädesåkrar uppträdande, företrädesvis till familjen Alsinaceæ hörande småväxter. (Kycklingarna) wänte nu medh glädie see, / Sommarens lust, medh lööff och gräsz, / Arff, Hönsekål, blijster och näszl. Fosz 32 (1621). Als(ine) minima fl(ore) albo. Arwe. Tillandz A 3 a (1683). jfr FJÄLL-, FÅGEL-, GUL-, HVIT-, HÖNS-, JORD-, KNUT-, SALT-, STJÄRN-, TALL-, VASS-, VATT(EN)-, VÅT-, ÅKER-ARF(VE) m. fl. — särsk.
1) om växt af släktet Stellaria; särsk. om arten Stellaria media Cyr.: vassarf, våtarf, narf(ve); ss. namn på släktet antaget af Landtbruksstyrelsen (under formen arf). Alnarps prisförteckn. 1892, s. 72. Normalfört. öfv. sv. växtn. 29 (1894). Arfve för småfoglarne. SDS 1901, nr 75, s. 3.
2) (nästan bl. bot.) om växt af släktet Anagallis; särsk. om arten Anagallis arvensis Lin.: rödarf(ve), åkerarf(ve); jfr HÖNS-KÅL. Liljeblad Flora 87 (1798). C. Quensel i Sv. bot. 123 (1803). Hartman Flora 69 (1849). Lilja Sk. flora 821 (1870). Löwegren hos Lindgren Trädg. 6: 16 (1876). — särsk. i förb.
a) röd arf(ve), arten Anagallis arvensis Lin. Franckenius Spec. A 3 a (1659). — jfr RÖD-ARF(VE).
b) blå arf(ve), arten Anagallis coerulea Schreb. Franckenius Spec. A 3 a (1659). Lilja Odl. vext. 22 (1839). — jfr BLÅ-ARF(VE).
Ssgr (till 1): ARFVE-30~ l. ARF-FÖRSÄLJARE3~0200. SDS 1901, nr 75, s. 3 (i fråga om fr. förh.).
-SAMLARE~200. Arfvesamlaren går långt utanför Paris och drar sin kärra. SDS 1901, nr 75, s. 3.
Anm. Hos Retzius Fl. oec. 44 (1806) o. Lilja Sk. flora 118 (1870) förekommer ss. sv. benämning på släktet Anagallis aris (äfv. i förb. röd o. blå aris samt i ssgn röd-aris), hvilket namn sannol. urspr. tillkommit gm felläsning af ett med ä. sv. (tysk) stil skrifvet arv. Jfr Normalfört. öfv. sv. växtn. 51 (1894).
Spoiler title
Spoiler content