SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
ASSOCIÉ as1osie4 l. as1å-, äfv. as1ω-, l. 01—, m.||ig.; best. -en l. -n; pl. -er.
Etymologi
[af fr. associé, p. pf. till associer (se ASSOCIERA)]
a) (numera mindre br.) bolagsman; jfr ASSOCIERA 1 c α. Dalin (1850).
b) i fråga om samfund för vetenskap l. konst o. d.: associerad (se ASSOCIERA 1 c β β'); jfr AGRÉ. Utländsk associé. En bland (musikaliska) Akademiens äldsta associéer. J. P. Cronhamn i MusAH 1865, s. 37. Sv:s land o. folk 343 (1901).
Spoiler title
Spoiler content