SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
ASSISTERLIG, adj.
Etymologi
[afl. af föreg.]
(†) behjälplig. Oxenst. brefv. 3: 503 (1638). Att Borgemästare och Rådh wille wara M. P. R. assisterlige uthi huadh han tränger them tillijta. Växiö domk. arkiv 1671, s. 202. Hjelt Medicinalv. 1: 15 (i handl. fr. 1680).
Spoiler title
Spoiler content