SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1903  
ASYNDETISK as1ynde4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[efter t. asyndetisch, eng. asyndetic]
språkv. adj. till följ. (I arabiskan) anknytas stundom tankar utan konjunktion, d. ä. Asyndetiskt. Lagus Arab. spr. 2: 307 (1869). Vi kunna .. säga dels ”en ljus och blå himmel”, dels med s. k. asyndetisk förbindelse ”en ljus, blå himmel”. Noreen Spr. stud. 61 (1895). — jfr POLYSYNDETISK.
Spoiler title
Spoiler content