SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
ATLAS at4las, stundom 32 (a´tlas Weste, àttlas Almqvist, áttlass Dalin), sbst.4, r. l. m. (f. Lind (1749)) ((†) n. Crusenstolpe Stamf. anteced. 294 (1863)); best. -en; pl. -er; äfv. (mindre br., nästan bl. i pl.) ATLANT atlan4t, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr holl. atlas, t. atlas (pl. atlanten), eng. o. fr. atlas. Benämningen är införd af den tysk-nederländske kartografen G. Mercator (1594), som gaf ett af sina hufvudarbeten (utgifvet 1595) titeln ”Atlas sive cosmographicæ meditationes de fabrica mundi et fabricati figura” i anslutning till Diodorus Siculus' framställning af Atlas (se ATLAS, sbst.1 1) ss. en gm kunskaper i astronomi framstående konung i Mauretanien]
1) samling i bokform af geografiska kartor som tillsammans bilda ett helt, kartbok; äfv. om samling af stjärnkartor. Rudbeck Atl. 1: 686 (1679). Gymnasium (bör) vara försedt med Globo Coelesti och Terrestri (dvs. himmels- o. jordglob) .. tillika med en Atlas och större Geographiske Chartor. Gymn. o. scholæ ordn. 1724, s. 12. I den första uplagan af Bleaurernes Atlas, .. hvaraf i Amsterdam utkommo 6 Tomer i regal folio, finnas 4 st. (svensken) Burei Chartor. Faggot Præs. i VetA 1747, s. 18. Atlas till Sveriges historia. Wiberg o. Mentzer (1856; titel). Geografisk atlas öfver Sverige. Roth (1877; titel). Atlas öfver Sverige. Cohrs (1891, 1899; titel). jfr: Den Tyska Athlas major .. (skall) inköpas och legges i Cantzliedt. RP 5: 193 (1635; förmodl. med afs. på ngn senare uppl. med tysk text af Mercators ofvan omtalade arbete). — jfr BIBEL-, FAKSIMILE-, FICK-, HAND-, KART-, PORTOLAN-, RES-, SJÖ-, SKOL-ATLAS m. fl.
2) [utvidgad anv. af 1] samling i bokform af afbildningar af (ngt visst slags l. ngn viss klass) naturföremål, konstalster, (kultur)historiska föremål osv. Naturhistorisk atlas. (18481850; titel). Atlas till djurrikets naturalhistoria för skolan och hemmet. Med 621 figurer på en okolorerad och 33 kolorerade plancher, jemte text. Efter Traugott Bromme. (1865, 1867; titel). Naturhistorisk och etnografisk atlas .. utgifven och bearbetad af Sigfrid Almquist. (1881; titel). En .. atlas öfver molnformer. SD(L) 1896, nr 476, s. 8. — jfr BILD(ER)-ATLAS.
Ssgr: ATLAS-BLAD30~2. A. Boxström i Atlas öfv. Finl. 14—18: 17 (1899).
-FOLIO~200. bibliot. stor liggande (tvär)folio. —
-LITTERATUR~1002. särsk. till 1. Med andra afdelningen af Ptolemaeus, Argentinae 1513, .. infördes specialkartor öfver de nyupptäckta länderna i atlaslitteraturen. Nordenskiöld Periplus 129 (1897).
Spoiler title
Spoiler content