SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
BACKNING bak3niŋ2 (ba`ckning Weste), sbst.2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr eng. backing, wood-backing, af to back something, stödja ngt bakifrån]
tekn. underlag (af trä) på hvilket pansarplåtar (i sht å fartyg) fästas. Ett .. krigsskepp, hvars öfre del är rundtomkring hela skeppssidan belagd med en så kallad backning af grofva ektimmer, och utanpå denna har tjock bepansring af jern. G. C. Witt i Läsn. f. folket 1868, s. 300. (Granaten) hade sprungit i backningen och slungat stycken i alla riktningar. Bæckström Sjökr. 2: 44 (1887). — jfr SIDO-, TORN-, TRÄ-BACKNING.
Ssgr: BACKNINGS-KISTA30~20. Denna s. k. ”Inglis' sköld” (benämning på ett slags fästningspansar) .. stöder dels mot murverket, dels .. mot en s. k. backningskista af tunnare plåt, fylld med beton. O. A. Busch i NF 12: 682 (1888).
Spoiler title
Spoiler content