SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BERÄTTAN, f.
(†) vbalsbst. till BERÄTTA, särsk. d. o. I 3: berättelse. Hwadh mig igiönom andras berättan ähr förebragt. Växiö domk. arkiv 1651, nr 108. Och gick om morgonen hem till sin moster i Skije med berättan, att hon fuller af Anders war anmodat möta honom. Växiö domk. akt. 1709, nr 17. — särsk. om skriftlig redogörelse för ngt. Nu tuifflar iagh intet Eders Högvyrdighetter io nogsampt af denna min Ennfalldiga berättan har intaget huruledes ... Växiö domk. arkiv 1676, nr 334.
Spoiler title
Spoiler content