SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BERÄTTANDE berät4ande, i Sveal. äfv. 0302, n.; best. -et.
vbalsbst. till BERÄTTA, särsk. d. o. I 3. Till berättandet höra fakta, händelser. Ålund Lemcke Est. 424 (1868). — (†) mer l. mindre konkret: berättelse; skriftlig (l. tryckt) redogörelse. Register på Innehållet af detta berättandet. J. Tornæus (1672) i Landsm. XVII. 3: 10. Detta instämmer med Mariani Scoti berättande. Rudbeck Atl. 3: 754 (1698). Almqvist (1842; betecknadt ss. mindre br.).
Spoiler title
Spoiler content