SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BERÄTTARINNA berät1arin3a2, f.; best. -an; pl. -or.
fem. till BERÄTTARE 2: berätterska. Atterbom FB 235 (1818). Knappt hade berättarinnan nämnt D. Fernando, då Cardenios ansigte skiftade färg. Lidforss DQ 1: 347 (1890). — särsk. motsv. BERÄTTARE 2 a. Man (måste) gifva författarinnan .. det vitsordet, att hon är en förträfflig berättarinna. P. Sondén i Nord. tidskr. 1892, s. 185.
Spoiler title
Spoiler content