SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
BESKICKING, f.
Ordformer
(-ung RA 1: 420 (1544; i öfv. från t.))
(†) vbalsbst. till BESKICKA. — särsk. = BESKICKNING 3 a. (Vi) hafve .. oss hoss key(serli)ge Ma(jestä)t herutinnan endtskylligit och ursack föregifvit, hvarföre vi udi samme beskicking någet forhindrede blifve. RA 1: 456 (1546).
Spoiler title
Spoiler content