SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESPARNING, r. l. f.; best. -en.
(†) besparing; särsk. konkret; jfr BESPARING 1 b. RARP 4: 574 (1651). Den besparning I kunnen giöra utaf edra egna underhålds-Medel. Ehrenadler Tel. 940 (1723; fr. vos épargnes). Om freden ernås, .. så blifver en ansenlig .. besparning till förra Gäldens afbetalning. Ad. prot. 1789, s. 647. Möller (1790; uppl. 1808: besparing). Heinrich (1814).
Ssg (†): BESPARNINGS-MEDEL, pl. besparingsmedel (se d. o. 2). (Ryska kejsarinnan) utlöste med sina besparnings-medel et stort antal olycklige, som suto i häkte för gäld. SP 1779, s. 986.
Spoiler title
Spoiler content