SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESPARARE bespa4rare, i Sveal. äfv. 0302, r. l. m.; best. -en, äfv. -n; pl. =.
om apparat, inrättning o. d. som möjliggör sparsamhet med l. besparing(ar) af (bränsle, tid o. d.); i sht som sista led i ssgr. Besparare för vatten. Hoffstedt Reg. t. Tekn. tidskr. (1896; om apparat som möjliggör användning af själfstängande vattenledningskran). — jfr BRÄNSLE-, KRAFT-, OLJE-, TIDS-, VATTEN-, VED-, ÅNG-BESPARARE m. fl.
Spoiler title
Spoiler content