SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESPEA, v.1
Etymologi
[af BE- o. SPE l. SPEA (jfr BE- II 1 d anm.); jfr BESPOTTA]
(†) göra spe af, bespotta. Månge Menniskior äre, hwilkas mästa förehafwande ther på vthgår, at the annat Folck ock til theras skadha förhåna och spotta, förolämpa och bespea. Fosz 510 (1621).
Spoiler title
Spoiler content