SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1906  
BESTRYKBAR bestry4k~ba1r, äfv. (i sht i Sveal.) 03~2, adj. möjlig att bestryka. — särsk. till BESTRYKA 4. Kullen skjuter för långt söderut och för mycket i front emot Brakfontein, med den följd att hela dess vestra sida är bestrykbar från detta senare. SD 1900, nr 75, s. 6.
Spoiler title