SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESTÄLLSAM bestäl4~sam, äfv. (i sht i Sveal.) 03~2 (bestä´llsam Weste; best`ällsámm Almqvist), adj. -samme, -samma; -sammare. adv. -T; jfr BESTÄLLSAMLIGEN.
motsv. BESTÄLLA 7 o. 8: beskäftig; nitisk i sina (små) bestyr, oförtruten; numera i sht med klandrande bibetydelse (jfr BESTÄLLA 8 b α): som oombedd l. i onödan l. för att ställa sig in blandar sig i angelägenheter som ej (direkt) angå honom, fjäskig, mån att ställa sig in; ”viktig”; jfr BESTYRSAM. Saken hade kunnat tystas ned, om inte beställsamma människor sprungit med skvaller. As busy as a bee, arbetsam, beställsam som et bj. Serenius (1734; under bee). Det ser nog beställsamt ut at späcka sit bref med så alfvarsam sedolära, likasom jag ville härma något af våra snillen. Leopold (1774) i 2 Saml. 6: 81. Fjäsken, eller Den Beställsamme, Comedie Uti Tre Acter. Schröderheim (1791; boktitel). (Öfverste Jägerhorn) var af de onödigt beställsamma, så att man gärna gjorde sig af med honom ifrån Gefle. Dens. Skr. 135 (c. 1795). Gamla Prestmor sågs beställsamt trippa, / Hade mycket att bestyra om. Lenngren 7 (1796). Vi låte alt för mycket öfverhopa oss af syslor, och äro så beställsamme uti förgängeliga saker. Liljestråle Kempis 20 (1798). Ni vet hur beställsamt sqvallret är. C. F. Dahlgren S. arb. 3: 123 (1820). Gerda mellertid beställsamt / sysslar vid sin spis. Tegnér 1: 216 (c. 1825). Förändringen i mitt fordom jämna sinne har .. föranledt en mängd vänskapsfulla och beställsamma gissningar, som äfven i sin mån reta och förstämma mig. Dens. 6: 11 (1826). Det var naturligt, att konungens eget bränneri skulle af beställsamma tjenstemän gynnas framför andra. Odhner G. III 1: 439 (1885). Den beställsamma husmodern, som med arbetskorg i hand glider genom våningen. R. Bergh i Ord o. bild 1893, s. 122. Det beställsamma ryktet. SD 1905, nr 298, s. 4. — särsk.
a) (numera knappast br.) i uttr. göra sig beställsam, göra sig viktig, göra sig till. Sahlstedt (1773). Möller (1790).
b) (†) i fråga om viktiga värf: nitisk. En Man .. / Den wid sit höga Kall beställsam war och trägen. Brenner Dikt. 1: 189 (1711, 1713).
Spoiler title
Spoiler content