SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESTÄMBAR bestäm4~ba1r, äfv. (i sht i Sveal.) 03~2, adj.
Etymologi
[jfr t. bestimmbar]
som kan bestämmas. — särsk.
1) (mindre br.) till BESTÄMMA 6. Min af sinnliga begär bestämbara vilja. Boëthius Kant 119 (1797). Detta godtycko (i fråga om värdeförhållandet mellan varor af olika slag) är .. bestämbart af förmågan, att .. gifva behofven, för hvilkas skull de (dvs. varorna) åstundas, i afseende på människan sjelf ett visst värde. Dens. Nat. 73 (1799). Den (dvs. staten) är ett fortfarande förhållande mellan enskilta, bestämdt och bestämbart af det helas idée. Biberg 1: 29 (c. 1814).
2) till BESTÄMMA 7. Lära om den blott genom rum bestämmbara storleken, Geometrie. B. Höijer i Litt.-tidn. 1795, s. 144. Man skulle .. kunna tycka, att en gräns för repulsions-magten objective vore lätt bestämbar. Biberg 2: 194 (c. 1820). Vexternes b(l)ad hafva i allmänhet endast en frisk och upplifvande, men ej specifikt bestämbar lukt. Agardh Bot. 2: 286 (1832). Hvilka äro de äldsta säkra och till åldern bestämbara fynd i Egypten, i hvilka jern förekommer? O. Montelius i VittAH 30: 100 (1885). Enligt Homeros ligger han (dvs. Tyfon) under jorden i arimernas land, geografiskt ej bestämbart (möjligen Cilicien). NF 16: 1058 (1892). Stamvokalen e i de nordiska språken (öfvergick) genom vissa, ej säkert bestämbara mellanstadier .. till ia, om ett a följde i ändelsen. H. Pipping i Förh. o. upps. 16: 7 (1902). — jfr O-, SVÅR-BESTÄMBAR. — särsk. till BESTÄMMA 7 b. I synnerhet finner man (i kalktuffen) .. talrika grodben, till arten i allmänhet föga bestämbara. C. Kurck i Arkiv f. kemi 1: 295 (1904). (Yxfragmenten) äro så till vida bestämbara, att de utgöra delar af yxor med fyrsidig genomskärning. C. D. Reventlow i Ymer 1905, s. 168.
3) till BESTÄMMA 8 a. — särsk.
a) till BESTÄMMA 8 a β. Fundamentum (för en division) är ett väsendtligt, men i något hänseende närmare bestämbart kännetecken hos dividendum. Ribbing Log. 36 (1861, 1879). Rein Log. 63 (1882). — jfr OBESTÄMBAR.
b) till BESTÄMMA 8 a γ. I det disjunktiva omdömet tänkes subjektet såsom bestämbart genom hvarandra motsatta predikater på det sätt, att ett af dem i hvarje fall måste tillkomma subjektet med de öfrigas uteslutande. Borelius Log. 55 (1863, 1882).
c) till BESTÄMMA 8 a ε. Erfarenheten kan ses från .. den kunskapsteoretiska (synpunkten), från hvilken erfarenheten är bestämbar som inbegreppet af omedelbara uppfattningar .. om den gifna .. värkligheten. Vannérus Wundts psyk. 458 (1896).
Spoiler title
Spoiler content