SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESTÄMJA
i följ. språkprof är felaktigt, originalet har befrämia: Allenast giör dig, kiäraste syster, godt hopp: Ty det plägar icke ringa wåra uppsåth bestämia. A. Wollimhaus i 2 Saml. 1: 115 (c. 1669).
Spoiler title
Spoiler content