SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESVÅRNING, f.
Etymologi
[y. fsv. besva(a)rning]
(†) vbalsbst. till BESVÅRA, särsk. till BESVÅRA 2: betryck; jfr BESVÄRNING, sbst.1 I 1. Then oreth traa[n]gh och bessvaarnigh ssom .. eder pa kommeth var meth bandh (dvs. bann) och .. (afhållande) ffraa ss[acra]menteth. G. I:s reg. 5: 161 (1528).
Spoiler title
Spoiler content