SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BEVETERLIG, adj.
Ordformer
(bewitterlig)
Etymologi
[jfr ä. d. bevitterlig; se BE- o. VETERLIG]
(†) som är bekant såsom, veterlig, notorisk. Förbe(mäl)te Jahan skiälte Befalningzmannen för Cronans bewitterlige Tyf. Växiö rådstur. prot. 1668, s. 352.
Spoiler title
Spoiler content