SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1909  
BIKYRKA bi3~ɟyr2ka l. ~ɟær2-, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr t. nebenkirche; se BI-, prefix1 2]
(föga br.) mindre kyrka (utan egen församling) underordnad en annan (hufvudkyrkan); kapell. Snart tillväxte .. folkmängden (i Nürnberg) så, att dessa begge kyrkor ingalunda förslogo till dess behof, hvarföre man småningom byggde en myckenhet större och mindre bi- eller under-kyrkor. Atterbom Minnen 203 (1818).
Spoiler title